Videon suunnittelu

26.11.2021

Mitä tulee huomioida, kun organisaatio päättää käyttää videota viestintä- tai markkinointivälineenä?

Videon suunnittelun voi jakaa kolmeen peruspilariin.

1. Tavoite

tavoite

Mitä varten video tehdään – mitä sillä tavoitellaan? Tavoitteita voi olla esimerkiksi lyhyellä tähtäimellä jonkun viestin läpimeno tai vaikkapa rekrytoinnissa työnhakijoiden tavoittelu. 

Pidemmällä aikavälillä tavoite voi olla tunnettuuden lisääminen tai muistijäljen jättäminen ja siten mielikuvien yhdistäminen brändiin.

Lyhyemmän tähtäimen tavoitteet saavutetaan eri keinoin kuin pitkän ajan tavoitteet. Näitä molempia tavoitteita voi ja kannattaa tietysti yhdistellä ja pitää mielessä videota suunniteltaessa.

Kannattaa muistaa, että video on tunne-media. On siis hyvä miettiä tavoite myös sille, mitä katsoja tuntee videon nähtyään. Videolla kerrotut faktat ja sisällöt voivat unohtua nopeasti, mutta tunne säilyy. Tunne voi auttaa myös ohjaamaan katsojaa jatkotoimenpiteiden äärelle. 

2. Kohderyhmä

kohderyhmä

Kun tavoitteet on mietitty, on aika miettiä kohderyhmä. Usein kohderyhmä liittyy vahvasti myös tavoitteeseen. Esimerkiksi, haluamme, että pienten lasten äidit kuulevat viestimme.

Videon tulee tarjota kohderyhmälle aitoa lisäarvoa, esimerkiksi viihdettä tai arvokasta informaatiota. Kohderyhmän edustajan tulee haluta katsoa video, parhaimmillaan suositella sitä muillekin.

3. Keinot

Keinot

Kun kohderyhmä ja tavoite ovat selvillä, alkaa keinojen miettiminen. Millä keinoilla tavoitamme kohderyhmämme ja saamme heidät reagoimaan ja tuntemaan haluamallamme tavalla.

Konseptisuunnittelu- ja käsikirjoitusvaiheessa mietitään ja suunnitellaan sopivat keinot, tyylilajit, muoto, näkökulmat, kanavat ynnä muut, jotta tavoitteisiin päästään. 

Tavoitteista riippuen video voi olla vaikkapa 5 sekunnin heräte isolle massalle tai elokuvan mittainen syvempi luotaus johonkin rajatumpaan aiheeseen rajatulle kohderyhmälle. Se voi olla vinkkivideo, haastattelu tai dramatisoitu tarina. Pääasia on, että se palvelee kohderyhmää ja vie kohti tavoitetta.

Suunnittelupalvelumme

Esituotannon aikana mietimme näitä yhdessä tilaajan kanssa. Suunnittelemme strategian tavoitteen ympärille. Autamme suunnittelussa sekä kohderyhmien, konseptien, kanavien ynnä muiden hahmottamisessa. 

Teemme videoiden suunnittelua aina yrityksen pitkän aikavälin strategian näkökulmasta sekä brändin näkökulmasta. Sisäistämme tuotantoon mm. yrityksenne arvot ja pitkän ajan tavoitteet.

Palvelut-sivullamme on kerrottu videoiden suunnittelu- ja tuotantopalveluistamme.

Referenssi

Reka Kaapeli Oy:lle suunnittelemamme ja tuottamamme videot suunniteltiin tavoittelemaan potentiaalisia työnhakijoita osaksi yrityksen muuta rekry- ja työnantajamielikuvamarkkinointia. Keinoksi valikoitui omien työntekijöiden kertomat kokemukset työstään ja kurkistus työpaikoille, miltä siellä oikeasti näyttää.

Esimerkkivideo sarjasta rekryvideoita

Ota yhteyttä

Teemme tarjouksen ja projektin toteutusideat aina maksutta.

Minuun saa ottaa yhteyttä
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.